Известување: Прекин на воспитно образовниот процес и наставата се до завршување на постоење на вонредната состојба.

Posted on

Известување: Прекин на воспитно образовниот процес и наставата се до завршување на постоење на вонредната состојба.

Daniel Todorovski
Author