Патронен празник на нашето училиште, ООУ „Кочо Рацин“ – Кратово, 20-ти Декември (Петок) 2019

Posted on

Патронен празник на нашето училиште, ООУ „Кочо Рацин“ – Кратово, 20-ти Декември (Петок) 2019

Патронен празник на нашето училиште, ООУ „Кочо Рацин“ – Кратово, 20-ти Декември (Петок) 2019

Daniel Todorovski
Author