Ден 2- Работилници и традиционални игри од сите партнерски држави. Работилници (Green Screen, Scratch)

Ден 2- Работилници и традиционални игри од сите партнерски држави. Работилници (Green Screen, Scratch)