Известување: Прекин на воспитно образовниот процес и наставата во наредните 14 дена