Известување: Прекин на воспитно образовниот процес и наставата се до завршување на постоење на вонредната состојба.