+38931481118 skolokratovo@gmail.com

Новогодишен ликовен и фото конкурс со изложба на најубавите новогодишни елки

Новогодишен ликовен и фото конкурс со изложба на најубавите новогодишни елки „Новогодишниот ликовен и фото конкурс“ е ликовен и фото конкурс кој е отворен за сите генерации. Конкурсот ќе биде организиран преку Фејсбук и Инстаграм […]

Read More →

ПРЕПОРАКИ ЗА ОДНЕСУВАЊЕНА НАСТАВНИЦИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА НАСТАВАТА ОД ДАЛЕЧИНА

          ПРЕПОРАКИ ЗА ОДНЕСУВАЊЕНА НАСТАВНИЦИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА НАСТАВАТА ОД ДАЛЕЧИНА 1 / 4 1. Општи одредби Препоракитесе однесуваат на сите јавни основни и средни училишта и се во […]

Read More →

ЕСЕНСКИ ЛИКОВЕН И ФОТО КОНКУРС

Наставник: Даниел Тодоровски ЕСЕНСКИ ЛИКОВЕН И ФОТО КОНКУРС https://msu.edu.mk/foto-konkurs-2020/ 19 октомври 2020 „Есенскиот ликовен и фото конкурс“ е ликовен и фото конкурс кој е отворен за сите генерации. Конкурсот ќе биде организиран преку Фејсбук и […]

Read More →

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА УЧЕБНАТА 202О-2021 ПРОСВЕТНО ДЕЛО

      Почитувани, Како што е општо познато, поради новонастанатата ситуација со вирусот КОВИД 19 и прогласувањето пандемија од светски рамки, како и поради воведувањето вонредна состојба во нашата држава, која предизвика и прекин […]

Read More →

Одбележување на Еразмус + денови во ООУ Кочо Рацин, Кратово

Во нашето училиште, ООУ „Кочо Рацин“, Кратово, на ден 16 и 17 октомври, 2020 година (петок и сабота) се одбележуваат Еразмус+ денови. Предвидени се неколку активности, во кои ќе учествуваат ученици и наставници од училиштето, […]

Read More →

Обука за користење на Националната платформа за учење од далечина НПУД – ООУ “Кочо Рацин” – Кратово

Во периодот од 21.09.2020 год, 22.09.2020 год и 23.09.2020 год, во просториите на ООУ “Кочо Рацин” – Кратово (со почитување на сите здравствени протоколи и препораки), се одржа десиминација на обуката за користење на Националната […]

Read More →