Latest Past Events

Известување за обука на наставници по математика за наставната програма во 7 одделение

Почитувани, Ве известуваме дека Бирото за развој на образованието ќе организира обука за наставниците по математика на тема Планирање и реализација на наставата по математика во VII […]

Природни науки во 5-то, 6-то и 7-мо одделение – Работни средби за Планирање и реализација на наставата

Почитувани, Ве известуваме дека Бирото за развој на образованието ќе реализира работни средби за Планирање и реализација на наставата по природни науки во VII (седмо) […]

Покана за работни средби – историја – 5.7.2024

Почитувани, Ве известуваме дека Бирото за развој на образованието ќе реализира работни средби за Планирање и реализација на наставата по Историја и општество во VII […]