МИСИЈА НА УЧИЛИШТЕТО 

Богатата културна традиција  – пат кон иднината 

          Нашето училиште го поттикнува индивидуалниот развој на учениците, според нивните можности и способности, и презема најразлични активности со кои поддржуваме партнерски односи меѓу учениците, наставниците и родителите од различни етнички заедници, да воспитуваме личности што ќе бидат подготвени за предизвиците во 21век и што ќе стекнуваат вештини за доживотно учење.

 

 

 

ВИЗИЈА НА НАШЕТО УЧИЛИШТЕ 

Сакаме нашето училиште да биде безбедна средина

каде што ќе се развива свеста за живеење во мултикултурно

општество во коешто учениците своите афинитети и

можности преку учењето

ќе ги претворат во трајни вредности.

 

МОТО

Моето училиште – Мојот втор дом

 

СЛОГАНИ

Учете зашто иднината вас ве чека

Вратата на успехот се отвора со моќта на знаењето

Моето училиште – мое огледало

Со учењето вложувам во својата иднина

 

 

 

Нашите ученици ги подготвуваме да бидат

Коректни

Одговорни

Чесни

Одлучни

Решителни

Амбициозни

Ценети

Индивидуалци

Надежни