Tурнир во футсал за ученици од I, II и III одд по повод Недела на спортот

По повод Недела на спортот во ООУ „Кочо Рацин“ Кратово под менторство на наставникот Далибор Трајчев и со помош на одделенските наставници се одржа турнир […]