Нашето училиште доби модерен кабинет по Хемија со средства од МОН

Во нашето училиште ООУ “Кочо Рацин”, Кратово  со средства од МОН е опремен кабинетот по Хемија. Нов и модерен инвентар кој е специјално дизајниран за […]

УСПЕШНА СОРАБОТКА СО НАШИТЕ ПАРТНЕРСКИ УЧИЛИШТА И ПО ЗАВРШУВАЊЕ НА ЕРАЗМУС+ ПРОЕКТОТ „ГЛАСОВИ“

Нашето училиште во август, 2021 година го заврши Еразмус+ проект „ГЛАСОВИ“ во кој учествуваа уште четири (4) партнер училишта од Полска, Германија, Чешка и Словачка. […]