Month: August 2019

Posted on

Нашата мобилност во Германија

Како дел од проектот „ГЛАСОВИ“, финансиран преку Еразмус + програмата, четири ученички од нашето училиште заедно со наставничките Кристина Цонкинска и Лидија Ташева, од 17 до 23 март, 2019 година, беа на мобилност во Мајнинген, Германија. За време на мобилноста, нашите ученици заедно со ученици од партнер училиштата од Германија, Полска, Чешка и Словачка, работеа […]