Еднодневна наставно -научна екскурзија во Скопје за учениците од VIII oдделение од нашето училиште

На ден 16.05.2023 година. беше реализирана посета на културно историски споменици и Природно-научниот музеј во Скопје. Во рамките на посетата која беше реализирана согласно наставниот […]

Реализација на проектот „Балансирано образование за сите, преку физички активности, креативни предизвици и помош во заедницата, за време на пандемија и пост-пандемија“

Во рамки на проектот „Балансирано образование за сите, преку физички активности, креативни предизвици и помош во заедницата, за време на пандемија и пост-пандемија“, се одржаа […]

Реализација на проектот „Балансирано образование за сите, преку физички активности, креативни предизвици и помош во заедницата, за време на пандемија и пост-пандемија“

Реализација на проектот „Балансирано образование за сите, преку физички активности, креативни предизвици и помош во заедницата, за време на пандемија и пост-пандемија“ Во рамки на […]