Еднодневна наставно -научна екскурзија во Скопје за учениците од VIII oдделение од нашето училиште

На ден 16.05.2023 година. беше реализирана посета на културно историски споменици и Природно-научниот музеј во Скопје. Во рамките на посетата која беше реализирана согласно наставниот […]

Реализација на проектот „Балансирано образование за сите, преку физички активности, креативни предизвици и помош во заедницата, за време на пандемија и пост-пандемија“

Во рамки на проектот „Балансирано образование за сите, преку физички активности, креативни предизвици и помош во заедницата, за време на пандемија и пост-пандемија“, се одржаа […]

Велигденска приредба во ПУ с.Туралево

Во пречек на велигденските празници, учениците заедно со наставниците во ПУ с.Туралево, како и секоја година традиционално, организираа приредба на која сите ученици зедоа учество […]

Резултати од натпревар Кенгур 2023 год.

    GoogleDrive_01_rezultti_1_prvo_oddelenie_kengur_2023_godina GoogleDrive_02_rezultti_2_vtoro_oddelenie_kengur_2023_godina GoogleDrive_03_rezultti_3_treto_oddelenie_kengur_2023_godina GoogleDrive_04_rezultti_4_cetvrto_oddelenie_kengur_2023_godina GoogleDrive_05_rezultti_5_petto_oddelenie_kengur_2023_godina GoogleDrive_06_rezultti_6_sesto_oddelenie_kengur_2023_godina “>