Петдневна екскурзија за учениците од 5 одд.

Ученицнте од  5 одд. имаа можност да реализираат  петдневна екскурзија при што посетија: Ден 1 – Кратово-Горстивар-Маврово-Дебар-Струга (посета на река Вардар, – Вруток, Мавровско езеро, […]

Учество на натпревари по математика „Кенгур без граници – 2024“

Учениците од нашето училиште учествуваа на меѓународниот натпревар во математички знаења „Кенгур без граници – 2024“ како и други натпревари по математика со што се […]

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА МОБИЛНОСТ ПРЕКУ ЕРАЗМУС + ПРОЕКТ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА МОБИЛНОСТ ПРЕКУ ЕРАЗМУС + ПРОЕКТ Се известуваат учениците кои во учебната 2024/25 година ќе бидат од шесто до деветто одделение при […]