Учениците од ООУ”Кочо Рацин”-Кратово денес зедоа учество на Компиријада 2023

Учениците одУчениците од ООУ”Кочо Рацин”-Кратово денес зедоа учество на 7-ма гастрономска манифестација “Компиријада 2023” – Кратово Учениците од ООУ”Кочо Рацин”-Кратово учествуваа со 2 штанда од […]

Наставно-научна екскурзија – Посета на „Ботаничката градина“ во градот Скопје

На ден 17.10.2023 година од страна на наставниците по предметот Биологија, Нина Манева и  Географија, Даниела Пешева, беше организирана посета во „Ботаничката градина“ при Природно-Математичкиот […]