Month: July 2019

Posted on

Првите два броја од „ГЛАСОВИ“

Како дел од проектот „ГЛАСОВИ (Визија, мислења, интереси и креативност од европски училишта)“, кој што е финансиран преку Еразмус + програмата, Клучна акција 2, ученици и наставници од нашето училиште беа на два мобилности во Полска (ноември, 2018 година) и Германија (март, 2019 година), каде што во соработка со нивни врсници од партнер училиштата од […]

Posted on

„Промовирање на здрав начин на живот“

„Промовирање на здрав начин на живот“ е проект кој беше заедничка идеја на волонтерот од Мировен корпус, Мајкл Родрик и наставничката по англиски јазик, Кристина Цонкинска. Самата идеја произлезе од недоволната информираност на учениците за здрави навики и здрав начин на живот, како и немањето доволно услови за физичка активност после часовите. Проектот започна во […]

Posted on

Реализиран кампот „Околу светот“, Кратово, 2019

Во периодот од 24 до 28 јуни, 2019 година, во просториите на ООУ„Кочо Рацин“, Кратово, се оддржа по трети пат камп „Околу светот“, Кратово, организиран од страна на волонтерот на Мировен корпус, Мајкл Родрик а финансиран преку програмата за мали грантови на Мировен корпус. Секој ден учениците учеа за различни држави од светот преку интересни […]