Day: July 13, 2019

Posted on

Првите два броја од „ГЛАСОВИ“

Како дел од проектот „ГЛАСОВИ (Визија, мислења, интереси и креативност од европски училишта)“, кој што е финансиран преку Еразмус + програмата, Клучна акција 2, ученици и наставници од нашето училиште беа на два мобилности во Полска (ноември, 2018 година) и Германија (март, 2019 година), каде што во соработка со нивни врсници од партнер училиштата од […]