+38931481118 skolokratovo@gmail.com
bck_npud

Видео упатства за учениците/родителите и препораки за најава и користење на НПДУ

Препораки: Вебсајт за најава: lms.schools.mk   Видео упатство:https://www.youtube.com/watch?v=GuAhhwQ6U2c   Препораки: ·         Ве замолуваме, добро изгледајте ги видеата со инструкции пред да се најавите. ·         Внимавајте на сите чекори во инструкциите ·         При копирање и пишување (препорачано е да […]

Read More →

Обука за користење на Националната платформа за учење од далечина НПУД – ООУ “Кочо Рацин” – Кратово

Во периодот од 21.09.2020 год, 22.09.2020 год и 23.09.2020 год, во просториите на ООУ “Кочо Рацин” – Кратово (со почитување на сите здравствени протоколи и препораки), се одржа десиминација на обуката за користење на Националната […]

Read More →