[fblike]

Во периодот од 21.09.2020 год, 22.09.2020 год и 23.09.2020 год, во просториите на ООУ “Кочо Рацин” – Кратово (со почитување на сите здравствени протоколи и препораки), се одржа десиминација на обуката за користење на Националната платформа за учење од далечина НПУД, наставниците и вработените во ООУ “Кочо Рацин” – Кратово, беа запознаени со Националната платформа за учење од далечина НПУД и започнаа со практична примена и тестирање на истата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[fblike]

Напишете коментар