Tурнир во футсал за ученици од I, II и III одд по повод Недела на спортот

По повод Недела на спортот во ООУ „Кочо Рацин“ Кратово под менторство на наставникот Далибор Трајчев и со помош на одделенските наставници се одржа турнир […]

Литературно читање по повод Меѓународниот ден на мајчиниот јазик

По повод Меѓународниот ден на мајчиниот јазик, во медијатеката на ООУ,,Кочо Рацин” Кратово во присуство на директорот од нашето училиште Борче Спиридонов, заедно со наставниците, […]