+38931481118 skolokratovo@gmail.com

Класните раководители ги врачија наградите и дипломите за наградените ученици од ликовната и литературната секција

Класните раководители ги врачија наградите и дипломите за наградените ученици од ликовната и литературната секција по повод патрониот празник на училиштето. Честитки.  

Read More →

Наградени ликовни и литературни творби по повод патрониот празник на нашето училиште ООУ„Кочо Рацин” – Кратово

Благодариме на сите ученици за учеството на ликовниот и литературниот конкурс по повод патрониот празник на нашето училиште ООУ„Кочо Рацин” – Кратово, пристигнаа навистина прекрасни изработки, ликовни и литературни творби. • Наградени литературни творби: 1. […]

Read More →

Известување: По повод патрониот празник на нашето училиште ООУ “Кочо Рацин” – Кратово

Почитувани, по повод патрониот празник на нашето училиште ООУ„Кочо Рацин” – Кратово, се известуваат наставниците, учениците и родителите дека на ден 22.12.2020 год. (вторник) училиштето ќе работи со скратено времетраење на часовите. Часовите ќе бидат […]

Read More →

Литературен и ликовен конкурс наменет за учениците од нашето училиште ООУ,,Кочо Рацин” – Кратово

Почитувани! По повод патрониот празник на нашето училиште ООУ,,Кочо Рацин” – Кратово, училиштето организира училишен литературен и ликовен конкурс наменет за учениците од нашето училиште ООУ,,Кочо Рацин” – Кратово, на тема ,, Рацин -Твојот живот-наша […]

Read More →

Учество во проектот “Предизвикај се себеси и биди активен” и освоено 1-во место 🏆

Доделување на сертификати и медали во училиштето ООУ “Кочо Рацин” од Кратово, за успешно учество во проектот “Предизвикај се себе си и биди активен”, поддржан од Grupa 484 и Norwegian Embassy in Belgrade Училиштето доби […]

Read More →

Новогодишен ликовен и фото конкурс со изложба на најубавите новогодишни елки

Новогодишен ликовен и фото конкурс со изложба на најубавите новогодишни елки „Новогодишниот ликовен и фото конкурс“ е ликовен и фото конкурс кој е отворен за сите генерации. Конкурсот ќе биде организиран преку Фејсбук и Инстаграм […]

Read More →

ПРЕПОРАКИ ЗА ОДНЕСУВАЊЕНА НАСТАВНИЦИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА НАСТАВАТА ОД ДАЛЕЧИНА

          ПРЕПОРАКИ ЗА ОДНЕСУВАЊЕНА НАСТАВНИЦИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА НАСТАВАТА ОД ДАЛЕЧИНА 1 / 4 1. Општи одредби Препоракитесе однесуваат на сите јавни основни и средни училишта и се во […]

Read More →