Класните раководители ги врачија наградите и дипломите за наградените ученици од ликовната и литературната секција

Класните раководители ги врачија наградите и дипломите за наградените ученици од ликовната и литературната секција по повод патрониот празник на училиштето. Честитки.  

Наградени ликовни и литературни творби по повод патрониот празник на нашето училиште ООУ„Кочо Рацин” – Кратово

Благодариме на сите ученици за учеството на ликовниот и литературниот конкурс по повод патрониот празник на нашето училиште ООУ„Кочо Рацин” – Кратово, пристигнаа навистина прекрасни […]

Известување: По повод патрониот празник на нашето училиште ООУ “Кочо Рацин” – Кратово

Почитувани, по повод патрониот празник на нашето училиште ООУ„Кочо Рацин” – Кратово, се известуваат наставниците, учениците и родителите дека на ден 22.12.2020 год. (вторник) училиштето […]

Литературен и ликовен конкурс наменет за учениците од нашето училиште ООУ,,Кочо Рацин” – Кратово

Почитувани! По повод патрониот празник на нашето училиште ООУ,,Кочо Рацин” – Кратово, училиштето организира училишен литературен и ликовен конкурс наменет за учениците од нашето училиште […]

Учество во проектот “Предизвикај се себеси и биди активен” и освоено 1-во место ?

Доделување на сертификати и медали во училиштето ООУ “Кочо Рацин” од Кратово, за успешно учество во проектот “Предизвикај се себе си и биди активен”, поддржан […]

Новогодишен ликовен и фото конкурс со изложба на најубавите новогодишни елки

Новогодишен ликовен и фото конкурс со изложба на најубавите новогодишни елки „Новогодишниот ликовен и фото конкурс“ е ликовен и фото конкурс кој е отворен за […]

ПРЕПОРАКИ ЗА ОДНЕСУВАЊЕНА НАСТАВНИЦИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА НАСТАВАТА ОД ДАЛЕЧИНА

          ПРЕПОРАКИ ЗА ОДНЕСУВАЊЕНА НАСТАВНИЦИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА НАСТАВАТА ОД ДАЛЕЧИНА 1 / 4 1. Општи одредби Препоракитесе однесуваат […]