+38931481118 skolokratovo@gmail.com

Класните раководители ги врачија наградите и дипломите за наградените ученици од ликовната и литературната секција

Класните раководители ги врачија наградите и дипломите за наградените ученици од ликовната и литературната секција по повод патрониот празник на училиштето. Честитки.  

Read More →