Класните раководители ги врачија наградите и дипломите за наградените ученици од ликовната и литературната секција по повод патрониот празник на училиштето. Честитки.

 

Напишете коментар