+38931481118 skolokratovo@gmail.com

Литературен и ликовен конкурс наменет за учениците од нашето училиште ООУ,,Кочо Рацин” – Кратово

Почитувани! По повод патрониот празник на нашето училиште ООУ,,Кочо Рацин” – Кратово, училиштето организира училишен литературен и ликовен конкурс наменет за учениците од нашето училиште ООУ,,Кочо Рацин” – Кратово, на тема ,, Рацин -Твојот живот-наша […]

Read More →