+38931481118 skolokratovo@gmail.com

ПРЕПОРАКИ ЗА ОДНЕСУВАЊЕНА НАСТАВНИЦИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА НАСТАВАТА ОД ДАЛЕЧИНА

          ПРЕПОРАКИ ЗА ОДНЕСУВАЊЕНА НАСТАВНИЦИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА НАСТАВАТА ОД ДАЛЕЧИНА 1 / 4 1. Општи одредби Препоракитесе однесуваат на сите јавни основни и средни училишта и се во […]

Read More →