+38931481118 skolokratovo@gmail.com

Учество во проектот “Предизвикај се себеси и биди активен” и освоено 1-во место 🏆

Доделување на сертификати и медали во училиштето ООУ “Кочо Рацин” од Кратово, за успешно учество во проектот “Предизвикај се себе си и биди активен”, поддржан од Grupa 484 и Norwegian Embassy in Belgrade Училиштето доби […]

Read More →