Учество во проектот “Предизвикај се себеси и биди активен” и освоено 1-во место ?

Доделување на сертификати и медали во училиштето ООУ “Кочо Рацин” од Кратово, за успешно учество во проектот “Предизвикај се себе си и биди активен”, поддржан […]