[fblike]
Доделување на сертификати и медали во училиштето ООУ “Кочо Рацин” од Кратово, за успешно учество во проектот “Предизвикај се себе си и биди активен”, поддржан од Grupa 484 и Norwegian Embassy in Belgrade???
Училиштето доби донација во вид на спортска опрема која ќе ја помогне наставата по предметот физичко и здравствено образование. Опремата е наменски избрана да не бара контакт од повеќе лица истовремено, за да може да се користи и за време на Ковид-19
Учествуваа ученици од ООУ “Кочо Рацин” Кратово и ПУ с. Крилатица, под менторство на наставичката Кристина Младеновска и освоено e 1во место ?.

 

 

[fblike]

Напишете коментар