[fblike]
Почитувани!
По повод патрониот празник на нашето училиште ООУ,,Кочо Рацин” – Кратово, училиштето организира училишен литературен и ликовен конкурс наменет за учениците од нашето училиште ООУ,,Кочо Рацин” – Кратово, на тема ,, Рацин -Твојот живот-наша светлина,,. Изработените литературни и ликовни творби да бидат пратени најдоцна до 20.12.2020 г. на e- mail адресите:
• за литературни творби: [email protected] или на наставниците по македонски јазик во Microsoft Teams со Име Презиме и одделение и со назнака, за ликовен конкурс
• за ликовни творби: [email protected] или на Microsoft Teams со Име Презиме и одделение и со назнака, за ликовен конкурс
[fblike]

Напишете коментар