[fblike]

Препораки:

Вебсајт за најава:

lms.schools.mk

 

Видео упатство:https://www.youtube.com/watch?v=GuAhhwQ6U2c

https://www.youtube.com/watch?v=GuAhhwQ6U2c

 

Препораки:

·         Ве замолуваме, добро изгледајте ги видеата со инструкции пред да се најавите.

·         Внимавајте на сите чекори во инструкциите

·         При копирање и пишување (препорачано е да се копира) на корисничкото име и лозинката  внимавајте на:

·         Корисничкото име е со 2 мали букви (иницијали од името и презимето) и 6 броеви

1.       Прегледајте добро да не сте заборавиле некоја буква

2.       Прегледајте добро да не сте заборавиле некое знакче (точка, запирка …)

3.       Прегледајте добро да не сте оставиле некое празно место (празното место системот го смета како знак)

4.       Внимавајте дали користите кирилично или латинично писмо

5.       Внимавајте на голема и мала буква

6.       Внимавајте на латиничната буква “l” да не ја замените со бројот 1 (слично изгледаат се, да не се погреши)

7.       Внимавајте на латиничната буква “о” да не ја замените со бројот 0 (слично изгледаат се, да не се погреши)

·         Доколку не успеете да се најавите, Ве замолуваме НЕ кликајте на RESET PASWORD, туку известете го класниот раководител

[fblike]

Напишете коментар