[fblike]

Во нашето училиште ООУ “Кочо Рацин”, Кратово  со средства од МОН е опремен кабинетот по Хемија. Нов и модерен инвентар кој е специјално дизајниран за лабораторија по Хемиија, што ќе допринесе за поквалитетно и непречено изведување на наставата по овие предмети, за изведување на експерименти и подготовка на проекти.

Опремувањето на овој кабинет е во рамките на новиот концепт и новите програми за основно образование, при што МОН ги подобрува капацитетите со обезбедување на потребни ресурси при изведување на наставата и другите дополнителни активности од природната група предмети.

 

 

[fblike]

Напишете коментар