МОТО

Моето училиште – Мојот втор дом

СЛОГАНИ

Учете зашто иднината вас ве чека

Вратата на успехот се отвора со моќта на знаењето

Моето училиште – мое огледало

Со учењето вложувам во својата иднина