Активен конкурс до 01-ви март 2022 година.

 КОНКУРС :  “МЛАДИТЕ – КРЕАТОРИ НА НАШАТА ИДНИНА“ – МИЛИОН СОНИШТА

        Републичкото здружение на децата бегалци и нивните потомци  од Егејскиот Дел на Македонија “Т’га за југ” по предлог на младите членови на здружението (потомците), донесе ОДЛУКА да направи ПРОЕКТ  “МЛАДИТЕ – КРЕАТОРИ НА НАШАТА ИДНИНА“ – МИЛИОН СОНИШТА со кој ќе  ги мотивира и помогне најмладите ученици да ги откријат своите таленти за творење, цртање, глума и пеење.

Право на учество имаат сите ученици од петто до девето одделение од сите основни училишта на Република Северна Македонија (со добиена согласност од родителите)

Краен рок на испраќање на пријавите е 01-ви март 2022 година.

Одговорно лице за проектот е Милена Николовска – Генерален секретар на Здруженијата.

Телефон за контакт 075/227-253

Документ за пријава: