• Почитувани!
    По повод патрониот празник на нашето училиште ООУ,,Кочо Рацин” – Кратово, училиштето организира училишен литературен и ликовен конкурс наменет за учениците од нашето училиште ООУ,,Кочо Рацин” – Кратово, на тема ,,Рацин – Твојот живот-наша светлина,,. Изработените литературни и ликовни творби да бидат пратени најдоцна до 20.12.2020 г. на e- mail адресите:
    • за литературни творби: emily_simonova@yahoo.com или на наставниците по македонски јазик во Microsoft Teams со Име Презиме и одделение и со назнака, за ликовен конкурс
    • за ликовни творби: daniel.likovno@gmail.com или на Microsoft Teams со Име Презиме и одделение и со назнака, за ликовен конкурс