Завршни сметки за 2023 година

160010577060316-603

737010577060312-603

737010577078531-785

737010577078546-785

737010577078550-785

737010577078570-785

737010577078599-785

737010577078710-787

7370110577090314-903

Годишен извештај и програма за учебната 2023/24 година

Годишен-извештај-2022-2023

Годишна програма 2023-2024

Годишен извештај и програма за учебната 2022/23 година

Годишен-извештај-2021-2022-година

godisna_programa-2022-23

Завршни сметки 2022:

785-737010577078550

903-737010577090314

Opsti prihodi_603-737010577060312

Prihodi-od-MON-603-160010577060316

785-737010577078565

785-737010577078570

785-737010577078512

785-737010577078546

787-737010577078710

785-737010577078531

Годишна програма за учебната 2018/19 година

Симни овде:

Годишна-програма-2018-19.doc

Годишна програма за учебната 2019/20 година

Симни овде:

Годишна-програма-2019-20.doc

Годишна програма за учебната 2020/21 година

Симни овде:

godisna_programa-2020-21-konecna verzija.pdf

godisna_programa-2020-21-konecna verzija.docx

 

Завршна сметка за учебната 2021 година

Симни овде

Zavrsna smetka 160010577060316.pdf