ООУ „Кочо Рацин“ – Кратово

Posted on

Оддржана работилница за е-безбедност

На ден 28.05.2019 година (вторник) во просториите на ООУ„Кочо Рацин“, Кратово, се оддржа работилница со триесеттина ученички од нашето училиште насловена „Безбедност на интернет“. Оваа работилница ја водеше волонтерот на Мировен корпус во нашето училиште, Мајкл Родрик. Таа е дел од проектот „Промовирање на здрав начин на живот“, којшто има за цел промовирање на здрави […]

Posted on

eTwinning училиште

ООУ„Кочо Рацин“, Кратово аплицираше и во март, оваа година ја доби ознаката за еТвининг училиште. Ова беше резултат на дел од наставниот кадар во нашето училиште кои земаат активно учество заедно со учениците, во голем број на интересни еТвининг проекти со училишта од други европски земји. Со оваа ознака, нашето училиште, стана едно од осумте […]

Posted on

Заврши Еразмус + проектот „Развиваме иновативно и инклузивно училиште“

На 31.05.2019 година заврши проектот „Развиваме иновативно и инклузивно училиште“, кој беше финансиран преку Еразмус + програмата, Клучна акција 101- мобилност во училишно образование. Како дел од проектот, беа посетени две обуки од наставници од нашето училиште. Првата обука беше посетена на почеток на февруари од страна на наставничките Кристина Цонкинска, Мирјана Манева- Арсовска и […]