Day: June 4, 2019

Posted on

eTwinning училиште

ООУ„Кочо Рацин“, Кратово аплицираше и во март, оваа година ја доби ознаката за еТвининг училиште. Ова беше резултат на дел од наставниот кадар во нашето училиште кои земаат активно учество заедно со учениците, во голем број на интересни еТвининг проекти со училишта од други европски земји. Со оваа ознака, нашето училиште, стана едно од осумте […]