Дводневна екскурзија за најдобрите (наградени) ученици 2020/2021 год. од ООУ „Кочо Рацин“ и СОУ „Митко Пенџуклиски“ – Кратово

На иницијатива и во организација на општината на град Кратово, ООУ „Кочо Рацин“ и СОУ „Митко Пенџуклиски“ – Кратово,  најдобрите ученици кои што во учебната […]