Проектни резултати од втората интернационална мобилност во рамки на проектот „Биди Безбеден“

Проектни резултати од втората интернационална мобилност во рамки на проектот „Биди Безбеден“   YouCut_20210930_140614850.mp4 Bullying-flyer bullying-flyer-2 Bullying-outside-school Fake-news-Finland poster