[fblike]

Ден 4- Учениците во шест интернационални групи имаа за задача да креираат финални продукти применувајќи го она што го научија претходно на работилниците.

Вечерта- презентации, доделување на сертификати и дегустирање на традиционални јадења приготвени од фамилиите домаќини.

[fblike]

Напишете коментар