Почитувани колеги, на линкот БРО ги имате Официјалните:
НАСОКИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВАТА ВО ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ ОД УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Напишете коментар