[fblike]

Ј А В Е Н    П О В И К

за доделување на парична награда за освоена прва, втора или трета награда или златен, сребрен, односно бронзен медал на меѓународен натпревар од областа на математиката, информатиката и природните науки, на ученикот, на наставникот кој му го предава предметот од овие области, како и на менторот кој го подготвувал ученикот за натпреварот

Докумет: 

GoogleDrive_Врз-основа-на-член-45-став

[fblike]

Напишете коментар