[fblike]
На 15 ноември, ученици од ООУ “Кочо Рацин” од Кратово гости и дел од работилницата “Домот на муволовката”.
Децата ја поминаа патека на Петко и стигнаа до домот на муволовката.
Попатно набњудуваа и истражуваа за различни типови на живеалишта.
Колекционираа материјали од терен.
Научија кои услови се потребни за да вирее инсектојадното растение.
Научија дека овој вид е ендемично растение, кое свој дом си нашло овде и на ниту едно друго место на територијата на нашата држава.
Заклучија колку е важно да го сочуваме тресетот и кои се главните причини кои можат да му наштетат и да го уништат.
Споредија Ph на вода од тресетиштето и вода од чешма за пиење
Колекционираниот материјал го гледаа под лупа и микроскоп, сами правеа микроскопски препарат.
Дискутираа и донесоа свои заклучови.
Работеа тимски и во група.
Крајот заврши со интересна едукативна игра, пикадо-“муволовка”.
Мрежа за искуствено учење
Макрдонско еколошко друштво
UNICEF
[fblike]

Напишете коментар