[fblike]

На 05.06.2021 год. се одржа 17-тиот Детски литературен фестивал ,, Ракатки-2021″ , во кој учество зедоа 47 млади литерати, 47 ментори на кој освен врачување на дипломите и наградите, млади литерати настапија и со претставување на своите литературни дела со кои што зедоа учество на фестивалот.

На детскиот литературен фестивал ,, Ракатки-2021″ зеде учество и нашето училиште ООУ “Кочо Рацин” – Кратово, со ученикот Бојан Маневски, кој што зеде едно од 1-вите награди на фестивалот, со помош на менторот Сашко Јакимовски.

[fblike]

Напишете коментар