Набавени се 20 нови таблети на кои со веќе претходно набавените, ќе бидат инсталирани дигиталните учебници и ќе бидат дел од дигиталните алатки во училишната медијатека во секое време на достапни на сите ученици од четврто одделение, со што се води грижа, сите ученици да бидат еднакви и целосно подготвени, да ја започнат учебната година, а трошоците на родителите да бидат намалени.

 


Напишете коментар