[fblike]

Извршена е набавка на уште 6 нови смарт табли за во училниците, со што се модернизира и олеснува наставата во уште 6 училници кои заедно со постоечките – претходно набавени 5 паметни табли покриваат вкупно 11 училници. Училниците опремени со  смарт таблите во комбинација со набавката на лаптопи за секој наставник и оптичкиот интернет нудат најсовремени услови за модерно образование и користење на современите дигитални ресурси и ИКТ во наставата.

[fblike]

Напишете коментар