[fblike]

По повод патрониот празник на нашето училиште, 22 декември, ООУ,,Кочо Рацин’’-Кратово распишува конкурс за литературна творба на следната тема: ,,БЕЛИ МУГРИ’’-НАШЕ ВЕЧНО ПАТУВАЊЕ ДО СВЕТЛАТА ИДНИНА

Конкурсот е отворен за сите ученици од I до IX одделение.Творбите може да бидат напишани во кој било литературен род (лирика, епика или драма).

Сите ликовни и творби предадете ги на наставниците по Ликовно образование или библиотеката до 19.12.2022 година.

Најдобрите текстови ќе бидат наградени од училиштето. Текстовите да се достават во библиотеката до 19.12.2022 година.

Избраните творби од страна на училишната комисија ќе бидат наградени и објавени на нашата веб страна и на фб профилот на училиштето како и во изложбениот простор на училишниот хол.

I, II, III награда за најдобра ликовна творба

I, II, III награда за најдобра литературна творба

[fblike]

Напишете коментар