[fblike]

На 23.12 .2022 год. во просториите на ООУ „Кочо Рацин“ Кратово, се одржа десиминација од обуката за ,,Искуствено учење за животната средина и климатските промени за наставниците по природни науки,,.на десиминацијата присуствуваа наставниците по биологија, хемија, физика и географија.

[fblike]

Напишете коментар