[fblike]

На ден 26 .01.2023 година во просториите на ООУ,, Кочо рацин,, се одржа 4 дел од дисеминацијата за Искуствено учење за животната средина и климатските промени за наставниците по природни науки. На дисеминацијата учествуваа наставниците по географија, физика, биологија и хемија од ООУ,, Кочо Рацин,, и подрачните училишта во село Секулица и село Крилатица.

 

[fblike]

Напишете коментар