[fblike]
Како продолжение на унапредувањето на образовниот процес во основното образование, Министерството за образование и наука презеде активности за набавка на наставни и нагледни средства за основните училишта по предмети од областа на општествени и други науки, имено историски карти, географски карти, постери, глобуси и сл.
[fblike]

Напишете коментар