[fblike]

ЗЕЛС ги повикува заинтересираните општини за учество  на ликовна изложба на децата од четврто одделение, од основните училишта, на тема – „ Мојата општина- мој сакан дом“, по повод јубилејот-  50 години постоење на ЗЕЛС.

Овој  јубилеј е  од големо значење за ЗЕЛС и за единиците на локалната самоуправа па затоа во  Статутот на ЗЕЛС е утврден  како ,,Ден на ЗЕЛС и Ден на општините“.

За одбележување на јубилејот ЗЕЛС планира да реализира одредени активности а една од нив е и  ликовната изложба на цртежи од учениците, што  ќе бидат  изложени на денот на одбележувањето на главната прослава, на 26 април, 2022 година, во Скопје.

Подетални информации се ставени во дописот .

Со почит,

ЗЕЛС

Association of the units of local self-government of the Republic of North Macedonia – ZELS

Vesna Arsovska – Dinkovska , Communication coordinator

Address:  Kopenhagenska br.5, 1000 Skopje, Republic of North Macedonia

 

tel:          +389 (0)2 30 99 033

fax:        +389 (0)2 30 61 994

email:    [email protected]

web:       www.zels.org.mk

 

[fblike]

Напишете коментар