[fblike]

УЧИЛИШТЕН ФЕСТИВАЛ НА КРЕАТИВНИ ДЕЛА ОД ОБЛАСТА НА ФИЛМ И ЛИТЕРАТУРАТА

Гимназијата „Алгоритам“ во соработка со „Europe House“, Скопје распишува:

НАГРАДЕН КОНКУРС

за изработка на креативно дело во следните области:

 • Филм
 • Литература 

Правила за пријавување:

 1. Право на учество имаат ученици од сите основни и средни училишта во Република Северна Македонија;
 2. Темата на конкурсот е „ЕХО за ЕКО“ – едукативни или лични приказни за вашиот придонес во градењето чиста и здрава животна средина, со акцент на рециклирање на електронски отпад;
 3. Изработеното дело може да има еден (1) автор;
 4. Секој автор може да учествува во една или повеќе области со по едно (1) дело.
 5. Делата треба  да  бидат  оригинални,  да  не  ги  прекршуваат  начелата  на авторската сопственост и да не повикуваат на насилство и нетолеранција;

ФИЛМ 

 1. Право на учество имаат сите ученици од VII одделение до IX одделение во основно оразование и учениците од I и II година средно образование.
 2. Филмовите можат да бидат снимени со видео камера, мобилен телефон или фото-апарат;
 3. Времетраењето на филмовите да не е подолго од 3 минути.
 4. Филмовите треба да бидат прикачени на платформата YouTube. До нас само го доставувате линкот.

ЛИТЕРАТУРА

 • ПОЕЗИЈА
 1. Право на учество имаат сите ученици од I до V одделение.
 2. Поетската творба треба да содржи најмалку 10, а најмногу 20 стихови; да биде напишана со фонтот Times New Roman (МК) – големина на буквите 12 и со единечен (single) проред.
 • ПРОЗА
 1. Право на учество имаа сите ученици од VI до IX одделение.
 2. Есејот треба да содржи најмалку 200, а најмногу 350 зборови; да биде напишан со фонтот Times New Roman (МК) – големина на буквите 12 и со единечен (single) проред.

Краен рок:

2 мај 2022

По извршената селекција од страна на стручно жири, најдобрите дела во секоја категорија ќе бидат наградени со вредни награди, а точниот датум за доделување на наградите и пофалниците за менторите и учениците ќе биде дополнително објавен.

Изработеното дело да се достави до Гимназијата Алгоритам“ на меил адресата [email protected] , заедно со следните податоци:

 • Наслов на делото
 • Име и презиме на авторот
 • Адреса
 • Контакт телефонски број
 • Училиште
 • Возраст/одделение
 • Име и презиме на менторот
 • Контакт од менторот

Контакт за дополнителни информации:

проф. Павлина Бучевска

076/339-428

[email protected]


ПСУ „Алгоритам“ е училиште кое го имлементира Европскиот зелен договор.  Ги охрабруваме сите учесници на конкурсот, својот електронски отпад (монитори, телефони, батерии…) да ги достават на портирницата на БЦ „Палома Бјанка“, со цел истиот да биде рециклиран.

[fblike]

Напишете коментар