[fblike]

На општинскиот и регионалниот натпревар по природни науки учениците од ООУ “Кочо Рацин“ – Кратово постигнаа солидни резултати.

На општинскиот натпревар за петто одд. одржан на 11.02.2022 год. освоени се следниве награди:

4 одд.

 1. Александар Крстевски – трета награда
 2. Јана Китанова – трета награда
 3. Матеа Лампевска – трета награда
 4. Сергеј Ристовски – трета награда
 5. Александар Николовски – трета награда
 6. Ена Стојмировска – трета награда
 7. Марија Стаменовска – трета награда
 8. Михаил Иванов – трета награда

5 одд.

 1. Иван Георѓиевски – втора награда
 2. Божидар Златковски – трета награда
 3. Јован Крстевски – трета награда
 4. Теона Стоиманова – трета награда
 5. Мила Давиткова – трета награда

Ментор – Нина Манева

На регионалниот натпревар за петто одд. одржан на 02.04.2022 год. освоени се следниве награди:

4 одд.

 1. Михаил Иванов – прва награда

Ментор – Марија Чочевска

 1. Александар николовски – трета награда

Ментор – Кристина Цветковска

 1. Миа Спиридоновска – трета награда

Ментор – Ирена Трајкова

5 одд.

 1. Јован Крстевски – трета награда
 2. Божидар Златковски – трета награда

Ментор – Нина Манева

 

 

[fblike]

Напишете коментар